Navigácia

Oznamy O mne Moje predmety Fotoalbum ANGLICKÝ JAZYK

PaedDr. Beata Rusnáková

Oznamy

ENGLISH STAR  

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov                  k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie a prispievať                  k vyhľadávaniu talentovaných žiakov.

Aj tento rok sa všetci žiaci či už z 1. alebo 2. stupňa našej školy môžu prihlásiť u p. uč. PaedDr. Beáty Rusnákovej a tým si overiť a porovnať svoje vedomosti s Vašimi rovesníkmi z celého Slovenska. Štartovné na súťaž je 5 €.

Prihlásiť sa môžeš do 28.apríla 2018.

Svoje vedomosti si otestuješ 19.5.2018

Všetky ďalšie informácie, ale aj vzorové testy nájdeš na stránke www.englishstar.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš
    Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, 990 01 Veľký Krtíš
  • 0474831307; 0474831081

Fotogaléria